Лабораторія Invivo співпрацює з БО «Лікарняна каса Житомирської області»

 

 

З 01.04.2018 року медична лабораторія Invivo почала співпрацювати з БО «Лікарняна каса Житомирської області». Тепер громадяни, які перебувають у ЛК, можуть пройти обстеження в лабораторії, оплатив лише вартість забору біологічного матеріалу.

Залежно від виду обстеження вартість:

- забору біологічного матеріалу складає 25 грн;

- взяття матеріалу в контейнер (сеча)  - 10 грн;

- взяття матеріалу для цитологічного дослідження - 20 грн.

Медперсонал лабораторії на високому рівні виконають обстеження та дадуть кваліфіковану консультацію по підготовці до досліджень. Результати обстежень можна отримати в будь-якому пункті забору біологічного матеріалу, в особистому кабінеті на сайті «Інвіво» або через електронну пошту.

Клієнти, які перебувать у ЛК, можуть пройти:

Гормональні дослідження

 • Антитіла до пероксидази щитоподібної залози (АТПО, anti-TPO);
 • Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ);
 • Тиреоглобулін (ТГ);
 • Тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ);
 • Тироксин вільний (Т4 віл.);
 • Трийодтиронін вільний (Т3 віл.);
 • Кортизол (17-гідрокортизол);
 • Паратгормон (паратирин, ПРГ, РТН).

Онкологічні дослідження

 • Альфа-фетопротеїн (АФП);
 • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3);
 • Онкомаркер підшлункової залози, жовчного  міхура (СА 19-9);
 • Онкомаркер яєчників  (СА 125);
 • Онкомаркер шлунку (СА 72-4);
 • Простат-специфічний антиген загальний (ПСА);
 • Простат-специфічний антиген вільний;
 • Онкомаркер НЕ-4;
 • №29 “Рання діагностика раку яєчників” (СА 125, НЕ-4);
 • №7 “ПСА” (ПСА заг., відсоткове відношення ПСА вільн.).

Інфекційні дослідження

 • HBsAg (австралійський антиген);
 • Сумарні антитіла до гепатиту
 • Антитіла IgG  до Helicobacter pylori.

Імунологічні дослідження

 • Антинуклеарні антитіла;
 • Антитіла до циклічного цитрулінов. пептиду (anti-CCP).

Показник загального імунітету

 • Сиворотковий імуноглобулін Е.

Біохімічні дослідження

 • Аланінамінотрансфераза (АЛТ);
 • Аспартатамінотрансфераза (АСТ);
 • Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ);
 • Креатинфосфокіназа (КФК);
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ);
 • Лужна фосфатаза  (ЛФ);
 • Амілаза;
 • Білірубін загальний;
 • Білірубін прямий;
 • Тимолова проба;
 • Сечовина;
 • Сечова кислота;
 • Креатинін;
 • Білок загальний;
 • Альбумін;
 • Калій;
 • Кальцій;
 • Кальцій іонізований;
 • Магній;
 • Натрій;
 • Фосфор;
 • Хлор;
 • Антистрептолізин-О (АСЛ-О) (кількісне визнечення);
 • Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення);
 • С-реактивний білок (СРБ) (кількісне визначення);
 • Холестерин;
 • Тригліцериди;
 • Ліпаза;
 • Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коеф. атерогенності);
 • С-пептид;
 • Глюкоза (кров);
 • Залізо сироваткове;
 • Тропонін І.

Гематологічні дослідження

 • Аналіз крові (16 параметрів з підрахунком лейкоформули на гемоаналізаторі);
 • Згортання крові (фібриноген.протромбіновий час, АЧТЧ, тромбіновий час, МНВ);
 • Визначення протромбінового часу (ПТЧ,МНВ);
 • Д-дімер (напівкількісний).

Клінічні дослідження

 • Аналіз сечі (10 параметрів+ мікроскопія);
 • Аналіз сечі по Нечипоренко.
 • Мікроскопія урогенітального мазка (Ж);
 • Мікроскопія урогенітального мазка (Ч);
 • Мікроскопія соку простати;
 • Зішкріб на демодекс;
 • Назоцитограма;
 • Мікроскопія виділень з вуха;
 • Мікроскопія виділень з ротової порожнини;
 • Мікроскопія виділень з молочної залози.

Адреси пунктів забору біологічного матеріалу лабораторії «Invivo» у Житомирській області можна подивитися  перейшовши у розділ «Де здати?».

З’явилися питання?

Дзвоніть в Call-center за номером 0 (800) 210-777.

З повагою, лабораторія Invivo