Біохімічні дослідження

  Код Найменування Вартість
01.033 Інсулін 150 грн
01.036 С-пептид 140 грн
01.031 Глюкоза 50 грн
01.030 Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 140 грн
01.011 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 40 грн
01.017 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 40 грн
01.015 Креатинін 50 грн
01.023 Сечовина 40 грн
01.010 Білкові фракції 80 грн
01.016 Креатинфосфокіназа (КФК) 40 грн
01.003 Альбумін 40 грн
01.042 Тригліцериди 40 грн
01.043 Холестерин 40 грн
01.038 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 20 грн
01.019 Магній 40 грн
01.026 Фосфор 40 грн
01.046 Залізо сироваткове 40 грн
01.013 Кальцій 40 грн
01.014 Кальцій іонізований 100 грн
01.021 Ревматоідний фактор (РФ)(кількісне визначення) 60 грн
01.024 С-реактивний білок (СРБ)(кількісне визначення) 60 грн
01.005 Антистрептолізин-О (АСЛ-О)(кількісне визначення) 60 грн
01.045 Вітамін В12 (ціанокобаламін) 140 грн
01.034 Мікроальбумінурія 80 грн
01.028 Церулоплазмін 120 грн
01.020 Натрій 60 грн
01.012 Калій 60 грн
01.027 Хлор 40 грн
01.048 Феритин 140 грн
01.049 Фолієва кислота (фолат) 140 грн
01.040 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 20 грн
01.002 Аланінамінотрасфераза (АЛТ) 40 грн
01.025 Тимолова проба 40 грн
01.004 Амілаза 60 грн
01.006 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 40 грн
01.039 Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 20 грн
01.022 Сечова кислота 40 грн
01.044 %(НТЗ) 50 грн
01.018 Лужна фосфатаза (ЛФ) 40 грн
01.050 Гомоцистеін 280 грн
01.007 Білірубін загальний 40 грн
01.009 Білірубін прямий 40 грн
01.001 Білок загальний 40 грн
01.037 Коєфіціент атерогенності (КА) 10 грн
01.041 Аполіпопротеїн В 60 грн
01.047 Залізозв'язуюча здатність 50 грн
01.051 Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ, СК-МВ) 120 грн
01.055 Фруктозамін 100 грн
01.056 Трансферин 140 грн
01.057 Ліпаза 80 грн
01.058 Гаптоглобін 70 грн
01.059 Лактат 70 грн
01.060 Цинк 80 грн
01.102 Мідь 80 грн
01.103 Тропонін I 130 грн
01.104 Сіалові кислоти 70 грн
01.110 Серомукоїди 70 грн